Menu

Byggnationer

Byggnationer

Vi har 100 år lång erfarenhet av ny- och ombyggnationer i både små och större byggprojekt.

Vår specialitet är helhetsåtagandet, där vi sköter allt från konsultation till färdigställande. Att se möjligheter i de tekniska svårigheter som ofta uppstår och att färdigställa dina och arkitekters idéer är något som driver oss framåt. Vi arbetar därför med ett stort engagemang och i nära samarbete med våra kunder som finns över hela höglandet. Det spelar ingen roll om du vill ha arbetet utfört i Eksjö, Nässjö, Tranås, Vetlanda eller Aneby, du kan lita på att vi är på plats.

Totalentreprenader
En styrka vi har är att ta hand om hela åtagandet, från projektering till slutförande. Vi har lång erfarenhet med mängder av projekt bakom oss. Vi har också ett väl grundat samarbete inom kringliggande yrkeskategorier. 

Tiil- och ombyggnation
Byggnader kan med åren få nya användningsområden eller att kraven ändras, vi ombesörjer alla typer av lokalanpassningar av ändrade verksamhetsbehov. Våra snickare har varit verksamma i många år och kan hjälpa er med er ombyggnation.

Nybyggnation villa
Ett nybyggt hus brukar vara en härlig blandning av dina idéer, arkitektens förslag och vår byggkompetens. Det roliga är att det blir som du vill, med hänsyn tagen till både omgivningar och förutsättningar. 

Kök, bad och inredning
I samband med en renovering är det ett bra tillfälle att göra om i kök eller badrum. Vi går igenom individuella val och önskemål, ger förslag, organiserar och låter våra hantverkare genomföra jobbet enl gällande regler. Våra plattsättare är certifierade genom GVK.

Tak, fasad och balkonger
Tak och fasad skyddar stora värden; det är viktigt med framförhållning. Vi utför allt från mindre lagningar till hela tak eller fasadrenoveringar. Balkonger så finns modeller med tak, inglasade eller i tidstypiska utföranden. 

Kundanpassning
Kommersiella fastigheter har stora krav på sig att vara attraktiva. Hyresgäster vill ha bästa möjliga utformning och förutsättningar för att utföra sin verksamhet. Det tycker vi är spännande och vi vill gärna vara med och utforma framtidens lokaler.  

soap2day