Menu

Kakel

Kakel & Klinkers

En god investering!    

Vi är anslutna till GVK, AB Svensk Våtrumskontroll och innehar våtrumscertifikat enligt GVK, Ett GVK-auktoriserat företag är den bästa garantin för ett professionellt utfört våtrumsarbete. Vår personal har dokumenterad kunskap om hur tätskikt skall utföras för såväl kakel som plast.  Vi har personliga behörighetsbevis (ID-kort) utställda på all vår personal som arbetar med våtrum.

För GVK-auktorisation krävs att företaget:

  • har behörig personal (som kan styrka detta med behörighetsbevis)
  • anmäler varje våtrumsinstallation till GVK
  • accepterar stickprovskontroller av utförda tätskiktsarbeten.

Läs mer på GVK´s hemsida.Offentliga miljöer
En styrka vi har är att ta hand om hela åtagandet, från projektering till slutförande. Vår har lång erfarenhet med mängder av åtaganden bakom oss. Vi har också ett väl grundat samarbete inom kringliggande yrkeskategorier.

Nya kök & badrum
Ett nybyggt hus brukar vara en härlig blandning av dina idéer, arkitektens förslag och vår byggkompetens. Det roliga är att det blir som du vill, med hänsyn tagen till både omgivningar och förutsättningar. 

Renovering av kök & Badrum

Ett hus kan med tiden få nya användningsområden och andra krav. I de fallen innebär det att huset behöver genomgå en uppdatering eller anpassning. Ta med oss från början så ger vi förslag på hur man kan göra på bästa sätt.

soap2day