Menu

Kvalitet & Miljö

Certifikat

Tätskikt Keramik

 Yt- & tätskikt Plast

Arbetsmiljöregler, kvalitet & miljö

När du anlitar OC Bygg kan du känna dig trygg, vi har certifierad personal enligt BAS-U och BAS-P och vi arbetar enligt Sveriges Byggindustrier´s framtagna kvalité och miljöledningssystem Povel (Processorienterad verksamhetsledning).

POVEL är framtaget, ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier (BI), vilket borgar för en stark systemägare. Utgångspunkten för Povel är ISO 9000:2008, ISO 14001:2004, AFS 2001:1

Våra kvalitets- & miljömål

  • Följa gällande lagar och förordningar
  • Aktivt miljötänkande genom hela processen
  • Noggrann planering och projektering
  • Använda material som har så liten miljöpåverkan som möjligt
  • Hålla hög utbildnings- och kompetensnivå på personal
  • Optimera resurserna när det gäller energi, vatten och material
  • Att felfritt överlämna entreprenaden vid projektets avslut

 

soap2day