Menu

Användarvillkor och regler för oc-bygg.se

Här hittar du specifik information om vår webbplats. Genom att gå in på och nyttja webbplatsen anses du ha accepterat våra användarvillkor. OC Bygg AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren, uppdatera eller ändra webbplatsen samt avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.


För dig som är extra intresserad av våra villkor finns även följande information:
Hur vi använder dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
På oc-bygg.se använder vi cookies, klicka här får att läsa mer.


Produkter och tjänster på webbplatsen
De produkter eller tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är i vissa fall inte tillgängliga för alla besökare eller marknader. OC Bygg AB har ingen skyldighet att förklara varför avvikelser kan förekomma. Skulle villkor för de produkter eller tjänster som presenteras på webbplatsen vara oförenliga med webbplatsens användarvillkor gäller produktens eller tjänstens villkor framför webbplatsens användarvillkor.


Ansvarsbegränsning
Material på webbplatsen är avsedd endast som allmän information. Informationen är inte alltid uttömmande och fullt uppdaterad. Felskrivningar samt tekniska brister kan ibland förekomma.

Trots hög ambition kan vi inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. OC Bygg AB ansvarar inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.


Rätt att använda material på webbplatsen m m
OC Bygg AB´s varumärke eller tjänster får ej användas av annan än den som godkänts av OC Bygg AB. Varumärke eller tjänst får inte heller användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer som "felaktig träff".


Texter och bilder på webbplatsen är i vissa fall upphovsrättsligt skyddade. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren.


Rätt att länka till och från webbplatsen
OC Bygg AB ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Länkning från annan webbplats till OC Bygg AB´s webbplats är tillåten. Länken får dock inte förvanska eller förfela resultatet på OC Bygg ABs´s webbplats. Vid länkning måste det alltid tydligt framgå att materialet hämtats på OC Bygg AB´s webbplats.


Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.


Ansvarig för webbplatsen är OC Bygg AB.


Kontakt
OC Bygg AB, Breviksvägen 61, 575 96 Eksjö
Tel: 0381-105 52
Skicka ett e-postmeddelande
Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron